Algemene Voorwaarden

Deel 1: Algemene Voorwaarden wekelijkse zwangerschapscursus bij Wondermooi Welkom:

Allereerst: kom tóch naar de cursus of volg de cursus online mee vanuit huis, ook als je erg moe bent. Dit kan juist een moment zijn om weer tot jezelf te komen en aan jezelf te denken. Vaak zeggen we de te drukke bezigheden niet af en dat wat goed voor ons zelf is wel. Vandaar het volgende:

 • Na het volgen van een proefles word je uitgenodigd om een lessenreeks aan te schaffen. Met een afname van minimaal 12 of meer lessen bereik je het grootste resultaat.
 • Je neemt een hoeveelheid lessen af tot 2 weken voor je uitgerekende datum.
 • Van je totaal geboekte lessen ontvang je een factuur. Deze factuur kan je mogelijk declareren bij je zorgverzekering. Hier kunnen geen rechten aan ontleend worden.
 • Wanneer je een les niet kan komen, meld je je af via email info@wondermooiwelkom.nl of via app/sms op het nummer 06-24275423.
 • Als je je tijdig voor een les afmeldt, kijken we of je in diezelfde week in een andere les de les in kan halen, zo niet dan kun je de les na 38 weken inhalen. Indien de cursus op dat moment vol zit, is het mogelijk de les online mee te volgen. 
 • Meld je je binnen 48 uur voor de les af en het is niet meer mogelijk (online) in een andere groep mee te doen, dan mag je je les na afloop van je lessenpakket volgen. Indien de cursus op dat moment vol zit, kun je deze les online mee volgen.
 • Elke volgende (tijdige of niet-tijdige) afmelding is voor eigen rekening.
 • Mocht je voor 38 weken bevallen, dan krijg je het resterende bedrag van de lessen terug. 
 • Als je docent vakantiedagen heeft of andere verplichtingen  dan schuiven vanzelfsprekend je lessen door. Als je daardoor lessen overhoudt na je uitgerekende datum en bevalling krijg je je geld terug. Je kunt de lessen meedoen tot 42 weken zwangerschap.
 • Je bent zelf verantwoordelijk voor je lichaam en je kindje. Meld veranderingen en ga naar een specialist voor serieuze klachten. Wondermooi Welkom kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor lichamelijke klachten.

Deel 2: Algemene Voorwaarden Overige Workshops & cursussen bij Wondermooi Welkom:

 • Annuleren van de overige workshops/cursussen is kosteloos tot 4 weken voor de aanvangsdatum. Bij latere annulering wordt er 25% in rekening gebracht. Bij annulering binnen 10 werkdagen voor aanvang van de cursus, wordt 75% van het cursusbedrag in rekening gebracht. Annulering binnen 48 uur voor aanvang van de cursus/workshop kost deelnemer 90%.
 • Annuleren van een privé workshop of cursus is tot 2 weken van tevoren kosteloos. Daarna wordt 25% in rekening gebracht. Bij annulering binnen 24 uur wordt 75% in rekening gebracht.
 • De groepscursussen en groepsworkshops gaan door bij minimaal 3 deelnemers/stellen. Bij minder aanmeldingen wordt er gezocht naar een andere oplossing, bijv. online les. 
 • Het missen van een of meerdere lessen van een cursus/workshop geeft geen recht op restitutie van het verschuldigde bedrag.

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedereen die zich inschrijft/aanmeldt voor een cursus of workshop bij Wondermooi Welkom. Met deze inschrijving/aanmelding gaat deelnemer akkoord met de Algemene Voorwaarden van Wondermooi Welkom. 

Deel 3: Algemene Voorwaarden Wondermooi Welkom

 

Op deze pagina vind je de Algemene Voorwaarden van www.wondermooiwelkom.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door Wondermooi Welkom. In deze Algemene Voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan jou aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang je deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. Je mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Wondermooi Welkom is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Wondermooi Welkom.

Indien van toepassing:

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Wondermooi Welkom te mogen claimen of te veronderstellen.

Wondermooi Welkom streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op www.wondermooiwelkom.nl onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Wondermooi Welkom aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vind je de meest recente versie van de disclaimer van https://www.wondermooiwelkom.nl op deze pagina.

error: Content is beveiligd