Algemene Voorwaarden

Deel 1: Algemene Voorwaarden Zwangerschapscursus bij Wondermooi Welkom:

Wij stimuleren altijd iedereen om te komen, ook als je erg moe bent. Dit kan juist een momentje zijn om weer tot jezelf te komen en aan jezelf te denken. Vaak zeggen we de te drukke bezigheden niet af en dat wat goed voor ons zelf is wel. Vandaar het volgende:

 • Na het volgen van een proefles word je uitgenodigd om een lessenreeks aan te schaffen. Met een afname van minimaal 12 of meer lessen bereik je het grootste resultaat.
 • Je neemt een hoeveelheid lessen af tot 2 weken voor je uitgerekende datum.
 • Van je totaal geboekte lessen ontvang je een factuur. Deze factuur kan je mogelijk declareren bij je zorgverzekering. Hier kunnen geen rechten aan ontleend worden.
 • Wanneer je een les niet kan komen, meld je je af via email info@wondermooiwelkom.nl of via app/sms op het nummer 06-24275423.
 • Als je na inschrijving vlak voor een les afmeldt, kijken we of je in diezelfde week in een andere les de les in kan halen, zo niet dan krijg je een online les aangeboden of kijken we of je de les na 38 weken kunnen inhalen.. Indien de cursus vol zit, kan dat niet  i.v.m. planning. Je krijgt geen geld terug. Als je ruim op tijd aan geeft (minstens 2 weken) dat je niet kunt komen dan kan je les, als er plek is, achter je geboekte reeks gevolgd worden.
 • Mocht je eerder dan de uitgerekende datum bevallen, dan krijg je het resterende bedrag van de lessen terug na ontvangst van het geboortekaartje.
 • Als je eerder wil stoppen met de lessen, krijg je je lesgeld terug in geval van ziekenhuisopname, miskraam, op doktersadvies of met ernstige bekkenklachten, laatste beide met dokters/therapeut verklaring.
 • Als je docent vakantiedagen heeft of andere verplichtingen en geen invalkracht heeft gevonden dan schuiven vanzelfsprekend je lessen door. Als je daardoor lessen overhoudt na je uitgerekende datum en bevalling krijg je je geld terug. Je kunt de lessen mee doen tot 42 weken zwangerschap.
 • Het is mogelijk dat je soms niet van je eigen docent les krijgt, dit i.v.m. vakantie, ziekte, of andere werkzaamheden.
 • Je kan mee doen aan een bevallingsworkshop in Uden.
 • Er kan een terugkom moment georganiseerd worden van jouw groep voor moeders en baby’s. Deze bijeenkomst is gratis.
 • Je bent zelf verantwoordelijk voor je lichaam en je kindje. Meldt veranderingen en ga naar een specialist voor serieuze klachten. Wondermooi Welkom kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor lichamelijke klachten.

 Deel 2: Algemene Voorwaarden Wondermooi Welkom

Op deze pagina vindt je de algemene voorwaarden van www.wondermooiwelkom.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door Wondermooi Welkom . In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan jou aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang je deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. Je mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Wondermooi Welkom is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Wondermooi Welkom.

Indien van toepassing:

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Wondermooi Welkom te mogen claimen of te veronderstellen.

Wondermooi Welkom streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op www.wondermooiwelkom.nl onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Wondermooi Welkom aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt je de meest recente versie van de disclaimer van https://www.wondermooiwelkom.nl op deze pagina.

error: Content is beveiligd